Перейти до основного змісту
Версія: 29.3

Тестування React додатків

Ми використовуємо Jest в Facebook для тестування React додатків.

Налаштування

Налаштування з Create React App

Якщо ви тільки починаєте знайомитися з React, рекомендуємо скористатись Create React App. Це готовий до використання інструмент і він поставляється з Jest! Вам лише потрібно буде додати react-test-renderer для рендерингу знімків.

Запустіть

npm install --save-dev react-test-renderer

Налаштування без Create React App

Якщо у вас вже є існуючий додаток, вам потрібно встановити кілька пакунків, щоб змусити все працювати. Ми використовуємо пакет babel-jest і babel-preset-react для трансформації нашого коду в тестовому середовищі. Також перегляньте використання babel.

Запустіть

npm install --save-dev jest babel-jest @babel/preset-env @babel/preset-react react-test-renderer

Ваш package.json повинен виглядати приблизно так (де <current-version> - це останні актуальні версії пакетів). Додайте необхідні скрипти і конфігурацію Jest:

{
"dependencies": {
"react": "<current-version>",
"react-dom": "<current-version>"
},
"devDependencies": {
"@babel/preset-env": "<current-version>",
"@babel/preset-react": "<current-version>",
"babel-jest": "<current-version>",
"jest": "<current-version>",
"react-test-renderer": "<current-version>"
},
"scripts": {
"test": "jest"
}
}
babel.config.js
module.exports = {
presets: [
'@babel/preset-env',
['@babel/preset-react', {runtime: 'automatic'}],
],
};

І все готово!

Тестування з допомогою знімків

Давайте створимо тест, що використовує знімок для компонента Link, який відображає гіперпосилання:

Link.js
import {useState} from 'react';

const STATUS = {
HOVERED: 'hovered',
NORMAL: 'normal',
};

export default function Link({page, children}) {
const [status, setStatus] = useState(STATUS.NORMAL);

const onMouseEnter = () => {
setStatus(STATUS.HOVERED);
};

const onMouseLeave = () => {
setStatus(STATUS.NORMAL);
};

return (
<a
className={status}
href={page || '#'}
onMouseEnter={onMouseEnter}
onMouseLeave={onMouseLeave}
>
{children}
</a>
);
}
note

Приклади використовують функціональні компоненти, проте класові компоненти можна перевірити аналогічно. See React: Function and Class Components. Reminders that with Class components, we expect Jest to be used to test props and not methods directly.

Тепер давайте використаємо тестовий рендерер React і функцію створення знімків Jest для взаємодії з компонентом, отримання результату його відображення і створення файла знімку:

Link.test.js
import renderer from 'react-test-renderer';
import Link from '../Link';

it('changes the class when hovered', () => {
const component = renderer.create(
<Link page="http://www.facebook.com">Facebook</Link>,
);
let tree = component.toJSON();
expect(tree).toMatchSnapshot();

// вручну запускаємо зворотній виклик
renderer.act(() => {
tree.props.onMouseEnter();
});
// перерендерюємо
tree = component.toJSON();
expect(tree).toMatchSnapshot();

// вручну запускаємо зворотній виклик
renderer.act(() => {
tree.props.onMouseLeave();
});
// перерендерюємо
tree = component.toJSON();
expect(tree).toMatchSnapshot();
});

When you run yarn test or jest, this will produce an output file like this:

__tests__/__snapshots__/Link.test.js.snap
exports[`changes the class when hovered 1`] = `
<a
className="normal"
href="http://www.facebook.com"
onMouseEnter={[Function]}
onMouseLeave={[Function]}
>
Facebook
</a>
`;

exports[`changes the class when hovered 2`] = `
<a
className="hovered"
href="http://www.facebook.com"
onMouseEnter={[Function]}
onMouseLeave={[Function]}
>
Facebook
</a>
`;

exports[`changes the class when hovered 3`] = `
<a
className="normal"
href="http://www.facebook.com"
onMouseEnter={[Function]}
onMouseLeave={[Function]}
>
Facebook
</a>
`;

Наступного разу, під час запуску тестів, результат роботи компонента буде порівняний зі збереженим знімком. The snapshot should be committed along with code changes. Коли тест, що використовує знімки, провалиться, вам потрібно буде перевірити чи відбулися навмисні, чи ненавмисні зміни. Якщо зміни були очікувані, ви можете запустити Jest командою jest -u, щоб оновити існуючі знімки.

The code for this example is available at examples/snapshot.

Тестування знімків імітаціями, Enzyme та React 16+

There's a caveat around snapshot testing when using Enzyme and React 16+. If you mock out a module using the following style:

jest.mock('../SomeDirectory/SomeComponent', () => 'SomeComponent');

Then you will see warnings in the console:

Warning: <SomeComponent /> is using uppercase HTML. Always use lowercase HTML tags in React.

# Або:
Warning: The tag <SomeComponent> is unrecognized in this browser. If you meant to render a React component, start its name with an uppercase letter.

React 16 triggers these warnings due to how it checks element types, and the mocked module fails these checks. Your options are:

 1. Рендер у вигляді тексту. Таким чином, ви не побачите реквізитів в компоненті-імітації в знімку, але це прямий підхід:
  jest.mock('./SomeComponent', () => () => 'SomeComponent');
 2. Рендер у вигляді користувацького елемента. "Користувацькі елементи" DOM нічого не перевіряють та не повинні викликати попередження. Вони мають нижній регістр і тире в імені.
  jest.mock('./Widget', () => () => <mock-widget />);
 3. Використання react-test-renderer. Рендер тесту не дбає про типи елементів і без проблем прийме, наприклад, SomeComponent. Ви можете перевірити знімки, використовуючи рендер тесту, та окремо перевірити поведінку компоненту за допомогою Enzyme.
 4. Повне вимкнення застережень (має бути виконано в файлі налаштувань Jest):
  jest.mock('fbjs/lib/warning', () => require('fbjs/lib/emptyFunction'));
  Зазвичай, вам варто уникати цього варіанту, оскільки можна втратити корисні попередження. Однак, в деяких випадках, наприклад, при тестуванні компонентів react-native, ми рендеримо теги react-native всередині DOM і більшість попереджень не мають значення. Іншим варіантом є встановлення console.warn та приховування конкретних попереджень.

DOM тестування

If you'd like to assert, and manipulate your rendered components you can use react-testing-library, Enzyme, or React's TestUtils. The following two examples use react-testing-library and Enzyme.

react-testing-library

npm install --save-dev @testing-library/react

Let's implement a checkbox which swaps between two labels:

CheckboxWithLabel.js
import {useState} from 'react';

export default function CheckboxWithLabel({labelOn, labelOff}) {
const [isChecked, setIsChecked] = useState(false);

const onChange = () => {
setIsChecked(!isChecked);
};

return (
<label>
<input type="checkbox" checked={isChecked} onChange={onChange} />
{isChecked ? labelOn : labelOff}
</label>
);
}
__tests__/CheckboxWithLabel-test.js
import {cleanup, fireEvent, render} from '@testing-library/react';
import CheckboxWithLabel from '../CheckboxWithLabel';

// Примітка: виконання очищення afterEach робиться автоматично в @testing-library/react@9.0.0 та подальших версіях
// відключення та очищення DOM проводиться по завершенню тесту.
afterEach(cleanup);

it('CheckboxWithLabel changes the text after click', () => {
const {queryByLabelText, getByLabelText} = render(
<CheckboxWithLabel labelOn="On" labelOff="Off" />,
);

expect(queryByLabelText(/off/i)).toBeTruthy();

fireEvent.click(getByLabelText(/off/i));

expect(queryByLabelText(/on/i)).toBeTruthy();
});

The code for this example is available at examples/react-testing-library.

Enzyme

npm install --save-dev enzyme

If you are using a React version below 15.5.0, you will also need to install react-addons-test-utils.

Let's rewrite the test from above using Enzyme instead of react-testing-library. We use Enzyme's shallow renderer in this example.

__tests__/CheckboxWithLabel-test.js
import Enzyme, {shallow} from 'enzyme';
import Adapter from 'enzyme-adapter-react-16';
import CheckboxWithLabel from '../CheckboxWithLabel';

Enzyme.configure({adapter: new Adapter()});

it('CheckboxWithLabel changes the text after click', () => {
// Рендер checkbox з міткою в документі
const checkbox = shallow(<CheckboxWithLabel labelOn="On" labelOff="Off" />);

expect(checkbox.text()).toBe('Off');

checkbox.find('input').simulate('change');

expect(checkbox.text()).toBe('On');
});

Власні перетворювачі коду

If you need more advanced functionality, you can also build your own transformer. Instead of using babel-jest, here is an example of using @babel/core:

custom-transformer.js
'use strict';

const {transform} = require('@babel/core');
const jestPreset = require('babel-preset-jest');

module.exports = {
process(src, filename) {
const result = transform(src, {
filename,
presets: [jestPreset],
});

return result || src;
},
};

Don't forget to install the @babel/core and babel-preset-jest packages for this example to work.

Щоб це запрацювало з Jest вам необхідно оновити вашу Jest конфігурацію цим: "transform": {"\\.js$": "path/to/custom-transformer.js"}.

If you'd like to build a transformer with babel support, you can also use babel-jest to compose one and pass in your custom configuration options:

const babelJest = require('babel-jest');

module.exports = babelJest.createTransformer({
presets: ['my-custom-preset'],
});

See dedicated docs for more details.