Перейти до основного змісту
Версія: 27.x

Початок роботи

Встановіть Jest за допомогою вашого улюбленого менеджера пакетів:

npm install --save-dev jest

Давайте почнемо з написання тесту для гіпотетичної функції, яка додає два числа. Спочатку створіть файл sum.js:

function sum(a, b) {
return a + b;
}
module.exports = sum;

Далі, створіть файл з назвою sum.test.js. Що буде містити сам тест:

const sum = require('./sum');

test('adds 1 + 2 to equal 3', () => {
expect(sum(1, 2)).toBe(3);
});

Додайте наступну секцію до вашого package.json:

{
"scripts": {
"test": "jest"
}
}

Тепер виконайте yarn test або npm test і Jest виведе це повідомлення:

PASS  ./sum.test.js
✓ adds 1 + 2 to equal 3 (5ms)

Ви тільки що успішно написали свій перший тест, використовуючи Jest!

Цей тест використовує expect and toBe для перевірки, що два значення абсолютно ідентичні. Щоб дізнатися про інші речі, які Jest може тестувати, перегляньте Використання Matchers.

Запуск з командного рядка

Ви можете запустити Jest безпосередньо з командного рядка (якщо він доступний глобально у вашому PATH, наприклад yarn global add jest або npm install jest --global) з широким набором корисних параметрів.

Ось як можна запустити Jest для файлів, назва яких відповідає шаблону my-test, використовуючи config.json як файл конфігурації та з відображенням нативних сповіщень ОС після запуску:

jest my-test --notify --config=config.json

Щоб дізнатися більше про запуск jest з командного рядка, відвідайте сторінку параметри командного рядка Jest.

Додаткові налаштування

Згенеруйте основний файл конфігурації

В залежності від вашого проекту, Jest поставить вам кілька питань і створить початковий файл конфігурації з коротким описом кожного налаштування:

jest --init

Використання Babel

Щоб використовувати Babel, встановіть необхідні залежності:

npm install --save-dev babel-jest @babel/core @babel/preset-env

Налаштуйте Babel відповідно до вашої версії Node, створивши файл babel.config.js в кореневому каталозі проекту:

babel.config.js
module.exports = {
presets: [['@babel/preset-env', {targets: {node: 'current'}}]],
};

Ідеальна конфігурація для Babel буде залежати від вашого проекту. Перегляньте документацію Babel для отримання додаткової інформації.

Налаштування вашої конфігурації Babel для роботи з Jest

Jest встановлює значення 'test' в process.env.NODE_ENV, якщо не вказано інше. Ви можете використовувати це у вашій конфігурації для налаштування тільки тих параметрів компіляції, які потрібні для Jest, наприклад:

babel.config.js
module.exports = api => {
const isTest = api.env('test');
// You can use isTest to determine what presets and plugins to use.

return {
// ...
};
};
note

babel-jest автоматично встановлюється під час встановлення Jest і буде автоматично транслювати файли, якщо конфігурація Babel існує у вашому проєкті. Щоб відключити цю поведінку, ви можете явно очистити конфігураційни параметр transform:

jest.config.js
module.exports = {
transform: {},
};

Використання webpack

Jest може застосовуватися в проектах, які використовують webpack для керування ресурсами, стилями та компіляції коду. webpack кидає певні унікальні виклики для використання інших інструментів. Перегляньте посібник по роботі з webpack щоб почати його використовувати.

Використання Parcel

Jest може використовуватись в проектах, що використовують parсel-bundler для керування ресурсами, стилями та компіляції, подібної до webpack. Parcel вимагає нульову конфігурацію. Зверніться до офіційної документації, щоб розпочати роботу.

Використання TypeScript

Using TypeScript via Babel

Jest підтримує TypeScript, за допомогою Babel. По-перше, переконайтеся, що ви дотримувались інструкцій використовуючи Babel вище. Після цього встановіть @babel/preset-typescript:

npm install --save-dev @babel/preset-typescript

Тоді додайте @babel/preset-typescript до списку пресетів у вашому babel.config.js.

babel.config.js
module.exports = {
presets: [
['@babel/preset-env', {targets: {node: 'current'}}],
'@babel/preset-typescript',
],
};

Проте, є деякі застереження щодо використання TypeScript з Babel. Оскільки TypeScript в Babel є суто транспіляцією, Jest не буде перевіряти ваші тести, коли вони будуть запущені. Якщо вам це потрібно, ви можете використовувати ts-jest , або просто запустіть компілятор TypeScript tsc окремо (або до вашої частини процесу збірки).

Using TypeScript via ts-jest

ts-jest це препроцесор TypeScript з пітримкою source map для Jest, який дозволяє використовувати Jest для тестування проектів, написаних на TypeScript.

npm install --save-dev ts-jest

Ви також можете встановити модуль @types/jest для версії Jest, яку ви використовуєте. Це допоможе забезпечити повним набором під час написання тестів з TypeScript.

Для того, щоб Jest переклав TypeScript за допомогою ts-jest, вам також може знадобитись файл конфігурації.

note

Для @types/* модулів рекомендується спробувати встановити відповідність версії відповідного модуля. Наприклад, якщо ви використовуєте 26.4.0 версію jest, тоді використання 26.4.x версії @types/jest є ідеальним. Взагалі, спробуйте поєднати мажорні (26) та другорядну (4) версію якомога точніше.

npm install --save-dev @types/jest