Перейти до основного змісту
Версія: 26.x

Асинхронний приклад

Спочатку, включість Babel підтримку в Jest як зазначено в інструкції Розпочати.

Застосуємо модуль, що отримує дані користувача з API та повертає ім'я користувача.

user.js
import request from './request';

export function getUserName(userID) {
return request(`/users/${userID}`).then(user => user.name);
}

У наведеній вище реалізації, ми очікуємо, що модуль request.js поверне проміс. Ми додаємо виклик у then для отримання імені користувача.

Тепер уявимо реалізацію request.js, яка отримує деякі дані користувача з мережі:

request.js
const http = require('http');

export default function request(url) {
return new Promise(resolve => {
// Приклад запиту http, наприклад, для отримання
// даних користувача з API.
// Цей модуль зімітовано в __mocks__/request.js
http.get({path: url}, response => {
let data = '';
response.on('data', _data => (data += _data));
response.on('end', () => resolve(data));
});
});
}

Ми не хочемо під'єднуватись до мережі в тесті, тож ми створимо ручну імітацію для модуля request.js в каталозі __mocks__ (через чутливість до регістру, __MOCKS__ не працюватиме). Це має виглядати приблизно так:

__mocks__/request.js
const users = {
4: {name: 'Mark'},
5: {name: 'Paul'},
};

export default function request(url) {
return new Promise((resolve, reject) => {
const userID = parseInt(url.substr('/users/'.length), 10);
process.nextTick(() =>
users[userID]
? resolve(users[userID])
: reject({
error: `User with ${userID} not found.`,
}),
);
});
}

Тепер давайте напишемо тест для нашого асинхронного функціоналу.

__tests__/user-test.js
jest.mock('../request');

import * as user from '../user';

// Має повертатись твердження промісу.
it('works with promises', () => {
expect.assertions(1);
return user.getUserName(4).then(data => expect(data).toBe('Mark'));
});

Ми викликаємо jest.mock('../request'), щоб змусити Jest використовувати нашу ручну імітацію. it очікує повернене значення, яке буде вирішеним промісом. Ви можете додати ланцюжком стільки промісів, скільки хочете, та викликати expect в будь-який момент, доки в кінці повертається проміс.

.resolves

Існує менш детальний спосіб використання expect для отримання значення виконаного промісу разом з будь-яким іншим матчером. Якщо проміс буде відхилений, то твердження не станеться.

it('works with resolves', () => {
expect.assertions(1);
return expect(user.getUserName(5)).resolves.toBe('Paul');
});

async/await

Також можливо писати тести, використовуючи синтаксис async/await. Ось як були б записані наші попередні приклади:

// async/await can be used.
it('works with async/await', async () => {
expect.assertions(1);
const data = await user.getUserName(4);
expect(data).toBe('Mark');
});

// async/await також можна використовувати з `.resolves`.
it('works with async/await and resolves', async () => {
expect.assertions(1);
await expect(user.getUserName(5)).resolves.toBe('Paul');
});

Щоб увімкнути async/await у вашому проєкті, встановіть @babel/preset-env й увімкніть цю опцію в файлі babel.config.js.

Обробка помилок

Помилки можна обробляти за допомогою методу .catch. Не забудьте додати expect.assertions щоб переконатися, що певна кількість перевірок була виконана. В іншому випадку виконаний проміс не викличе помилку теста:

// Testing for async errors using Promise.catch.
it('tests error with promises', () => {
expect.assertions(1);
return user.getUserName(2).catch(e =>
expect(e).toEqual({
error: 'User with 2 not found.',
}),
);
});

// Або використовуючи async/await.
it('tests error with async/await', async () => {
expect.assertions(1);
try {
await user.getUserName(1);
} catch (e) {
expect(e).toEqual({
error: 'User with 1 not found.',
});
}
});

.rejects

Допоміжний .rejects працює аналогічно до .resolves. Якщо проміс буде виконано успішно, це викличе помилку в тесті. expect.assertions(number) is not required but recommended to verify that a certain number of assertions are called during a test. Інакше легко забути return/await твердження .resolves.

// Тестування асинхронних помилок за допомогою `.rejects`.
it('tests error with rejects', () => {
expect.assertions(1);
return expect(user.getUserName(3)).rejects.toEqual({
error: 'User with 3 not found.',
});
});

// Або використовуючи async/await з `.rejects`.
it('tests error with async/await and rejects', async () => {
expect.assertions(1);
await expect(user.getUserName(3)).rejects.toEqual({
error: 'User with 3 not found.',
});
});

The code for this example is available at examples/async.

Якщо вам треба протестувати таймери, як-то setTimeout, зверніть увагу на документацію Імітації таймерів.