Перейти до основного змісту
Версія: 25.x

Глобальні методи

Під час виконання тестів, Jest додає кожен з цих методів і об’єктів в глобальну область видимості. Вам не потрібно нічого підключати або імпортувати, щоб їх використовувати. Проте, якщо ви надаєте перевагу явним імпортам, ви можете робити це з допомогою import {describe, expect, test} from '@jest/globals'.

Методи


Довідка

afterAll(fn, timeout)

Запускає функцію після завершення усіх тестів у цьому файлі. Якщо функція повертає проміс, або генератор, Jest очікує на виконання цього промісу, перш ніж продовжити.

Додатково, ви можете вказати timeout (у мілісекундах) на те як довго чекати перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Часто це буває корисним, якщо ви хочете очистити певний глобальний стан, спільний для різних тестів.

Наприклад:

const globalDatabase = makeGlobalDatabase();

function cleanUpDatabase(db) {
db.cleanUp();
}

afterAll(() => {
cleanUpDatabase(globalDatabase);
});

test('can find things', () => {
return globalDatabase.find('thing', {}, results => {
expect(results.length).toBeGreaterThan(0);
});
});

test('can insert a thing', () => {
return globalDatabase.insert('thing', makeThing(), response => {
expect(response.success).toBeTruthy();
});
});

В цьому коді afterAll гарантує, що cleanUpDatabase буде викликано після запуску усіх тестів.

Якщо afterAll знаходиться всередині describe блоку, функція виконується в кінці цього блоку.

Якщо ви хочете виконати очистку після кожного тесту, використовуйте afterEach натомість.

afterEach(fn, timeout)

Запускає функцію після завершення кожного тесту в цьому файлі. Якщо функція повертає проміс, або генератор, Jest очікує на виконання цього промісу, перш ніж продовжити.

Додатково, ви можете вказати timeout (у мілісекундах) на те як довго чекати перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Наприклад:

Наприклад:

const globalDatabase = makeGlobalDatabase();

function cleanUpDatabase(db) {
db.cleanUp();
}

afterEach(() => {
cleanUpDatabase(globalDatabase);
});

test('can find things', () => {
return globalDatabase.find('thing', {}, results => {
expect(results.length).toBeGreaterThan(0);
});
});

test('can insert a thing', () => {
return globalDatabase.insert('thing', makeThing(), response => {
expect(response.success).toBeTruthy();
});
});

Тут afterEach забезпечує запуск cleanUpDatabase після кожного відпрацьованого тесту.

Якщо afterEach знаходиться всередині describe, то функція запуститься після виконання усіх тестів у цьому describe блоку.

Якщо ви хочете виконати певну очистку тільки один раз після виконання всіх тестів, використовуйте afterAll.

beforeAll(fn, timeout)

Виконує функцію до запуску тестів в цьому файлі. Якщо функція повертає проміс, або генератор, Jest очікує на виконання цього промісу, перш ніж запускати тести.

Додатково, ви можете вказати timeout (у мілісекундах) на те як довго чекати перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Наприклад:

Наприклад:

const globalDatabase = makeGlobalDatabase();

beforeAll(() => {
// Очищає базу даних і додає деякі тестові дані.
// Jest чекатиме поки цей проміс буде виконано перед запуском тестів.
return globalDatabase.clear().then(() => {
return globalDatabase.insert({testData: 'foo'});
});
});

// Оскільки ми створили базу даних тільки один раз, в цьому прикладі, то важливо
// щоб наші тести не змінювали її
test('can find things', () => {
return globalDatabase.find('thing', {}, results => {
expect(results.length).toBeGreaterThan(0);
});
});

Тут beforeAll гарантує, що база даних буде створена, перед запуском тестів. Якщо налаштування були синхронними, ви можете зробити це без beforeAll. Основна перевага полягає в тому, що Jest чекатиме, поки виконається проміс, що дозволяє використання асинхронних налаштувань.

Якщо beforeAll знаходиться всередині describe блоку, функція запуститься на початку цього блоку.

Якщо ви хочете виконувати якісь команди перед запуском кожного тесту, використовуйте beforeEach натомість.

beforeEach(fn, timeout)

Запускає функцію перед виконанням кожного тесту в цьому файлі. Якщо функція повертає проміс, або генератор, Jest очікує на виконання цього промісу, перш ніж запускати тест.

Додатково, ви можете вказати timeout (у мілісекундах) на те як довго чекати перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Наприклад:

Наприклад:

const globalDatabase = makeGlobalDatabase();

beforeEach(() => {
// Очищує базу даних та додає деякі тестові дані.
// Jest чекатиме поки цей проміс буде виконано перед запуском тестів.
return globalDatabase.clear().then(() => {
return globalDatabase.insert({testData: 'foo'});
});
});

test('can find things', () => {
return globalDatabase.find('thing', {}, results => {
expect(results.length).toBeGreaterThan(0);
});
});

test('can insert a thing', () => {
return globalDatabase.insert('thing', makeThing(), response => {
expect(response.success).toBeTruthy();
});
});

Тут beforeEach забезпечує приведення бази до початкового стану, перед запуском кожного тесту.

Якщо функція beforeEach знаходиться всередині describe блоку, то вона запуститься для кожного тесту в describe блоці.

Якщо вам потрібно виконати певні налаштування лише один раз перед запуском всіх тестів, використовуйте beforeAll натомість.

describe(name, fn)

describe(name, fn) створює блок, який групує кілька пов'язаних тестів. Наприклад, якщо у вас є об’єкт myBeverage який повинен мати властивість delicious і не мати властивості sour, ви можете протестувати це так:

const myBeverage = {
delicious: true,
sour: false,
};

describe('my beverage', () => {
test('is delicious', () => {
expect(myBeverage.delicious).toBeTruthy();
});

test('is not sour', () => {
expect(myBeverage.sour).toBeFalsy();
});
});

Але це не обов'язково. Ви можете продовжувати використовувати test блоки на верхньому рівні. Натомість це може бути досить зручно, якщо ви надаєте перевагу організації тестів по групах.

Ви також можете вкладати блоки describe один в одного якщо у вас є ієрархія тестів:

const binaryStringToNumber = binString => {
if (!/^[01]+$/.test(binString)) {
throw new CustomError('Not a binary number.');
}

return parseInt(binString, 2);
};

describe('binaryStringToNumber', () => {
describe('given an invalid binary string', () => {
test('composed of non-numbers throws CustomError', () => {
expect(() => binaryStringToNumber('abc')).toThrow(CustomError);
});

test('with extra whitespace throws CustomError', () => {
expect(() => binaryStringToNumber(' 100')).toThrow(CustomError);
});
});

describe('given a valid binary string', () => {
test('returns the correct number', () => {
expect(binaryStringToNumber('100')).toBe(4);
});
});
});

describe.each(table)(name, fn, timeout)

Використовуйте describe.each якщо дублюєте один і той самий тест з різними даними. describe.each дозволяє записати тестовий набір один раз і далі передавати в нього дані.

describe.each доступний з двома API:

1. describe.each(table)(name, fn, timeout)

 • table: Array масивів з аргументами, яки передаються в функцію fn для кожного рядка. Якщо ви передасте 1D масив примітивів, його буде перетворено на таблицю, тобто [1, 2, 3] -> [[1], [2], [3]].

 • name: String заголовок тестового набору.

  • Генеруйте унікальні заголовки тестів за допомогою позиційних вбудованих параметрів за допомогою printf formatting:
   • %p - pretty-format.
   • %s- Рядок (String).
   • %d- Число (Number).
   • %i - Ціле число (Integer).
   • %f - Число з плаваючою комою (Floating point value).
   • %j - JSON.
   • %o - Об'єкт (Object).
   • %# - Індекс тестового випадку.
   • %% одинарний знак відсотку ('%'). Це не розглядається як аргумент.
 • fn: Function набір тестів для виконання; функція, що отримуватиме параметри у вигляді аргументів функції в кожному рядку.

 • Додатково, ви можете надати timeout (у мілісекундах), щоб вказати, як довго чекати кожного рядка перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Example:

describe.each([
[1, 1, 2],
[1, 2, 3],
[2, 1, 3],
])('.add(%i, %i)', (a, b, expected) => {
test(`returns ${expected}`, () => {
expect(a + b).toBe(expected);
});

test(`returned value not be greater than ${expected}`, () => {
expect(a + b).not.toBeGreaterThan(expected);
});

test(`returned value not be less than ${expected}`, () => {
expect(a + b).not.toBeLessThan(expected);
});
});

2. describe.each`table`(name, fn, timeout)

 • table: Tagged Template Literal
  • Перший рядок змінних іменують заголовки стовпців, розділених |
  • Один або кілька наступних рядків даних надаються як шаблонні літеральні вирази з використанням синтаксису ${value}.
 • назва: Рядок the title of the test suite, use $variable to inject test data into the suite title from the tagged template expressions.
  • Для введення значень вкладеного об'єкта, можна зазначити keyPath, тобто $variable.path.to.value
 • fn: Function набір тестів для виконання; функція, що отримає об'єкт тестових даних.
 • Додатково, ви можете надати timeout (у мілісекундах), щоб вказати, як довго чекати кожного рядка перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Example:

describe.each`
a | b | expected
${1} | ${1} | ${2}
${1} | ${2} | ${3}
${2} | ${1} | ${3}
`('$a + $b', ({a, b, expected}) => {
test(`returns ${expected}`, () => {
expect(a + b).toBe(expected);
});

test(`returned value not be greater than ${expected}`, () => {
expect(a + b).not.toBeGreaterThan(expected);
});

test(`returned value not be less than ${expected}`, () => {
expect(a + b).not.toBeLessThan(expected);
});
});

describe.only(name, fn)

Також має псевдонім fdescribe(name, fn)

Ви можете використовувати describe.only, якщо ви хочете виконати лише один блок describe:

describe.only('my beverage', () => {
test('is delicious', () => {
expect(myBeverage.delicious).toBeTruthy();
});

test('is not sour', () => {
expect(myBeverage.sour).toBeFalsy();
});
});

describe('my other beverage', () => {
// ... will be skipped
});

describe.only.each(table)(name, fn)

Також має псевдоніми: fdescribe.each(table)(name, fn) і fdescribe.each`table`(name, fn)

Використовуйте describe.only.each, якщо ви хочете запустити лише певні тести.

describe.only.each доступний з двома API:

describe.only.each(table)(name, fn)

describe.only.each([
[1, 1, 2],
[1, 2, 3],
[2, 1, 3],
])('.add(%i, %i)', (a, b, expected) => {
test(`returns ${expected}`, () => {
expect(a + b).toBe(expected);
});
});

test('will not be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

describe.only.each`table`(name, fn)

describe.only.each`
a | b | expected
${1} | ${1} | ${2}
${1} | ${2} | ${3}
${2} | ${1} | ${3}
`('returns $expected when $a is added to $b', ({a, b, expected}) => {
test('passes', () => {
expect(a + b).toBe(expected);
});
});

test('will not be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

describe.skip(name, fn)

Також має псевдонім: xdescribe(name, fn)

Ви можете використовувати describe.skip, якщо ви не хочете, щоб запускати тести з окремого блоку:

describe('my beverage', () => {
test('is delicious', () => {
expect(myBeverage.delicious).toBeTruthy();
});

test('is not sour', () => {
expect(myBeverage.sour).toBeFalsy();
});
});

describe.skip('my other beverage', () => {
// ... will be skipped
});

Using describe.skip is often a cleaner alternative to temporarily commenting out a chunk of tests. Майте на увазі, що блок describe все ще буде запускатися. Якщо у вас є деякі налаштування, які також слід скасувати, зробіть це в beforeAll або beforeEach.

describe.skip.each(table)(name, fn)

Також має псевдоніми: xdescribe.each(table)(name, fn) і xdescribe.each`table`(name, fn)

Використовуйте describe.skip.each, якщо ви хочете припинити виконувати набір тестів (data driven tests).

describe.skip.each доступний з двома API:

describe.skip.each(table)(name, fn)

describe.skip.each([
[1, 1, 2],
[1, 2, 3],
[2, 1, 3],
])('.add(%i, %i)', (a, b, expected) => {
test(`returns ${expected}`, () => {
expect(a + b).toBe(expected); // will not be run
});
});

test('will be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

describe.skip.each`table`(name, fn)

describe.skip.each`
a | b | expected
${1} | ${1} | ${2}
${1} | ${2} | ${3}
${2} | ${1} | ${3}
`('returns $expected when $a is added to $b', ({a, b, expected}) => {
test('will not be run', () => {
expect(a + b).toBe(expected); // will not be run
});
});

test('will be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

test(name, fn, timeout)

Також має псевдонім: it(name, fn, timeout)

Все що вам потрібно у файлі з тестами - це метод test, який запускає тест. Наприклад, скажімо, є функція inchesOfRain(), яка має дорівнювати нулю. Повний код тесту може виглядати так:

test('did not rain', () => {
expect(inchesOfRain()).toBe(0);
});

Перший аргумент - це назва тесту, другий - функція, яка містить очікування, які потрібно перевірити. Третій аргумент (необов'язковий) - timeout (у мілісекундах) для визначення, як довго чекати перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

If a promise is returned from test, Jest will wait for the promise to resolve before letting the test complete. Наприклад, скажімо, fetchBeverageList() повертає проміс, який повинен виконатися і повернути список, який містить lemon у собі. Ви можете протестувати це так:

test('has lemon in it', () => {
return fetchBeverageList().then(list => {
expect(list).toContain('lemon');
});
});

Even though the call to test will return right away, the test doesn't complete until the promise resolves. For more details, see Testing Asynchronous Code page.

порада

Jest також буде чекати, якщо ви підставите аргумент тестової функції, зазвичай називається done. This could be handy when you want to test callbacks.

test.each(table)(name, fn, timeout)

Also under the alias: it.each(table)(name, fn) and it.each`table`(name, fn)

Use test.each if you keep duplicating the same test with different data. test.each allows you to write the test once and pass data in.

test.each is available with two APIs:

1. test.each(table)(name, fn, timeout)

 • table: Array of Arrays with the arguments that are passed into the test fn for each row. Якщо ви передасте 1D масив примітивів, його буде перетворено на таблицю, тобто [1, 2, 3] -> [[1], [2], [3]]
 • name: name назва тестового блоку.
  • Генеруйте унікальні заголовки тестів за допомогою позиційних вбудованих параметрів за допомогою printf formatting:
   • %p - pretty-format.
   • %s- Рядок (String).
   • %d- Число (Number).
   • %i - Ціле число (Integer).
   • %f - Число з плаваючою комою (Floating point value).
   • %j - JSON.
   • %o - Об'єкт (Object).
   • %# - Індекс тестового випадку.
   • %% одинарний знак відсотку ('%'). Це не розглядається як аргумент.
 • fn: Function тест для виконання; функція, яка отримає параметри в кожному рядку у вигляді аргументів функції.
 • Додатково, ви можете надати timeout (у мілісекундах), щоб вказати, як довго чекати кожного рядка перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Example:

test.each([
[1, 1, 2],
[1, 2, 3],
[2, 1, 3],
])('.add(%i, %i)', (a, b, expected) => {
expect(a + b).toBe(expected);
});

2. test.each`table`(name, fn, timeout)

 • table: Tagged Template Literal
  • Перший рядок змінних іменують заголовки стовпців, розділених |
  • Один або кілька наступних рядків даних надаються як шаблонні літеральні вирази з використанням синтаксису ${value}.
 • name: String назва набору тестів, використовуйте $variable для введення тестових даних з шаблонних виразів з тегами в назву набору.
  • Для введення значень вкладеного об'єкта, можна зазначити keyPath, тобто $variable.path.to.value
 • fn: Function тест для виконання; функція, що отримає об'єкт тестових даних.
 • Додатково, ви можете надати timeout (у мілісекундах), щоб вказати, як довго чекати кожного рядка перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Example:

test.each`
a | b | expected
${1} | ${1} | ${2}
${1} | ${2} | ${3}
${2} | ${1} | ${3}
`('returns $expected when $a is added to $b', ({a, b, expected}) => {
expect(a + b).toBe(expected);
});

test.only(name, fn, timeout)

Also under the aliases: it.only(name, fn, timeout), and fit(name, fn, timeout)

When you are debugging a large test file, you will often only want to run a subset of tests. You can use .only to specify which tests are the only ones you want to run in that test file.

Додатково, ви можете вказати timeout (у мілісекундах) на те як довго чекати перед перериванням. За замовчуванням, тайм-аут становить 5 секунд.

Наприклад, нехай у вас є наступні тести:

test.only('it is raining', () => {
expect(inchesOfRain()).toBeGreaterThan(0);
});

test('it is not snowing', () => {
expect(inchesOfSnow()).toBe(0);
});

Only the "it is raining" test will run in that test file, since it is run with test.only.

Usually you wouldn't check code using test.only into source control - you would use it for debugging, and remove it once you have fixed the broken tests.

test.only.each(table)(name, fn)

Also under the aliases: it.only.each(table)(name, fn), fit.each(table)(name, fn), it.only.each`table`(name, fn) and fit.each`table`(name, fn)

Use test.only.each if you want to only run specific tests with different test data.

test.only.each is available with two APIs:

test.only.each(table)(name, fn)

test.only.each([
[1, 1, 2],
[1, 2, 3],
[2, 1, 3],
])('.add(%i, %i)', (a, b, expected) => {
expect(a + b).toBe(expected);
});

test('will not be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

test.only.each`table`(name, fn)

test.only.each`
a | b | expected
${1} | ${1} | ${2}
${1} | ${2} | ${3}
${2} | ${1} | ${3}
`('returns $expected when $a is added to $b', ({a, b, expected}) => {
expect(a + b).toBe(expected);
});

test('will not be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

test.skip(name, fn)

Also under the aliases: it.skip(name, fn), xit(name, fn), and xtest(name, fn)

Коли ви підтримуєте велику кодову базу, інколи може з’явитися, який тимчасово зламаний з якихось причин. If you want to skip running this test, but you don't want to delete this code, you can use test.skip to specify some tests to skip.

Наприклад, нехай у вас є наступні тести:

test('it is raining', () => {
expect(inchesOfRain()).toBeGreaterThan(0);
});

test.skip('it is not snowing', () => {
expect(inchesOfSnow()).toBe(0);
});

Лише тест "it is raining" буде виконано, оскільки інший тест запускається з test.skip.

You could comment the test out, but it's often a bit nicer to use test.skip because it will maintain indentation and syntax highlighting.

test.skip.each(table)(name, fn)

Also under the aliases: it.skip.each(table)(name, fn), xit.each(table)(name, fn), xtest.each(table)(name, fn), it.skip.each`table`(name, fn), xit.each`table`(name, fn) and xtest.each`table`(name, fn)

Use test.skip.each if you want to stop running a collection of data driven tests.

test.skip.each is available with two APIs:

test.skip.each(table)(name, fn)

test.skip.each([
[1, 1, 2],
[1, 2, 3],
[2, 1, 3],
])('.add(%i, %i)', (a, b, expected) => {
expect(a + b).toBe(expected); // не виконається
});

test('will be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

test.skip.each`table`(name, fn)

test.skip.each`
a | b | expected
${1} | ${1} | ${2}
${1} | ${2} | ${3}
${2} | ${1} | ${3}
`('returns $expected when $a is added to $b', ({a, b, expected}) => {
expect(a + b).toBe(expected); // не виконається
});

test('will be run', () => {
expect(1 / 0).toBe(Infinity);
});

test.todo(name)

Also under the alias: it.todo(name)

Use test.todo when you are planning on writing tests. These tests will be highlighted in the summary output at the end so you know how many tests you still need todo.

const add = (a, b) => a + b;

test.todo('add should be associative');
порада

test.todo викине помилку, якщо передати тестову функцію зворотного виклику. Use test.skip instead, if you already implemented the test, but do not want it to run.